Sonologie werkgroep “de cirkel van geluid”

Iedereen zit in a deelcirkel en speelt de intrument hij/ze heeft gekozen tussen al degen die ter beschikking zijn: zingende zangkankschalen, beiaarden, en anderen.

Je leert om de best ervan te halen om met de groep te harmoniseren, om de momenten van stilte en de bijzonderheden van hun “gereedschap” te beheresen.

Iedere werkgroep is verschillend, daar het hangt ervan af de staat van iedereen op het moment en de instrumente iedereen koose. Soms is er een thema die ook involoed heeft.

Musiek verzachht omgangsvormen… zwijgen is goud….
Laten we van de gelegenheid genieten om ons loslaten en onze ontspaninneng te stimuleren, en creëren.